Tin tức Tuyển sinh


Giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các trường ngoài công lập

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT
Đại biểu Quốc hội hỏi:
 

Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh. Có thể nói là có trường mà không có sinh viên, thực tế này đang dẫn đến tình trạng nguy cơ sụp đổ hệ thống trường ngoài công lập và gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên, giáo viên cũng như hệ thống giáo dục.

 

Đề nghị Bộ trưởng cho biết hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có giải pháp gì cho vấn đề này? Trong thời gian sắp tới sẽ có biện pháp quản lý như thế nào để tránh tình trạng nêu trên tiếp diễn?

 
Trả lời:
 
1. Kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 của cả nước cho thấy không chỉ các trường ngoài công lập gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, mà nhiều trường công lập cũng gặp phải khó khăn này.
 
Trong bối cảnh khó khăn chung, vẫn có nhiều trường ngoài công lập luôn đạt được tỷ lệ tuyển sinh cao như Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học FPT…Đây là những trường đã tạo được uy tín, hoạt động ổn định, chú trọng đầu tư chiều sâu, có chiến lược phát triển dài hạn, tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
 
Bên cạnh đó, cũng có một số trường ngoài công lập chỉ tuyển được dưới 100 thí sinh. Nhìn chung, đó là những trường chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, chưa đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo còn hạn chế, chưa tạo được uy tín trong xã hội. Cá biệt, có một số trường nội bộ mất đoàn kết, mâu thuẫn kéo dài,, làm mất môi trường sư phạm, không còn là gương sáng cho học sinh, sinh viên và xã hội.
 
2. Một số giải pháp khắc phục
 
Để góp phần giúp các trường ngoài công lập khắc phục các khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang thực hiện các giải pháp như sau:
 
- Rà soát, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng trong cả nước cho phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia và của từng địa phương.
 
- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 396/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg để tháo gỡ khó khăn cho các trường ngoài công lập trong việc được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác của nhà nước đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa.
 
- Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP về miễn giảm học phí, trong đó bổ sung nội dung cấp trực tiếp tiền miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách học tại các cơ sở đào tạo ngoài công lập, qua đó tạo điều kiện tăng nguồn tuyển sinh cho các cơ sở này.
 
- Theo đề nghị của các trường, trong đó có các trường ngoài công lập, Bộ đã điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh năm 2013 như: Rút ngắn thời gian tuyển sinh; Quy định điểm xét tuyển tại mỗi trường ở đợt sau không được thấp hơn điểm xét tuyển đợt trước; Nghiên cứu xem xét việc điều chỉnh kỹ thuật xác định điểm sàn.
 
- Đề nghị các trường ngoài công lập xây dựng đề án tuyển sinh riêng. Nếu có được phương án khả thi, đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, không phát sinh khó khăn cho thí sinh, không tái diễn luyện thi, dạy thêm, học thêm tràn lan thì Bộ sẽ cho phép các trường thực hiện.
 
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo chất lượng theo cam kết thành lập trường, kịp thời cảnh báo, yêu cầu các trường khắc phục sai sót, khiếm khuyết để nâng cao chất lượng đào tạo.
 
- Tích cực soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục đại học, như Nghị định hướng dẫn thi hành luật, Nghị định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học, Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng, trong đó sẽ có các chính sách ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.
 
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập để chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển mô hình giáo dục ngoài công lập. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp để tiếp tục phát triển các trường ngoài công lập.
 
Nguồn: http://www.moet.gov.vn/?page=16.4&view=5308

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.