Tin tức Tuyển sinh


9 trường đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững theo THE 2023

Times Higher Education (THE) ngày 1-6-2023 đã công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023 - Xếp hạng các đại học có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững năm 2023, trong đó có 9 trường Việt Nam.

 

Top 9 trường đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023

Top 9 trường đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023

THE Impact Rankings không phải là bảng xếp hạng về học thuật, nghiên cứu hay giảng dạy như THE World University Rankings, mà là bảng xếp hạng lấy việc thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc để làm tiêu chí đánh giá các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. 

Ví dụ kể cả mục tiêu chất lượng giáo dục cũng không phải là về chất lượng đào tạo như cách hiểu thông thường, mà dùng để đo các chỉ số về học tập trọn đời, các sự kiện cho phép công chúng tham gia, các chính sách không phân biệt đối xử người học, tỉ lệ người học tốt nghiệp với chứng chỉ sư phạm,…

THE Impact Rankings đánh giá tầm ảnh hưởng và sự đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, con người và nỗ lực bảo vệ môi trường. Cụ thể bảng xếp hạng THE Impact Rankings của các đại học Việt Nam năm 2023 như sau:

1. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, vị trí 301-400,

2. Trường ĐH Duy Tân, vị trí 401-600,

2. ĐH Quốc gia Hà Nội, vị trí 401-600,

4. Trường ĐH FPT, vị trí 601-800,

4. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, vị trí 601-800,

4. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, vị trí 601-800,

4. Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vị trí 601-800,

8. Trường ĐH Phenikaa, vị trí 801-1.000,

9. Trường ĐH Mở TP.HCM, vị trí 1.001+.

Năm 2023, có thêm 2 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng tại THE Impact Rankings gồm:

- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, 

- Trường ĐH Mở TP.HCM.

So với năm 2022, thứ hạng của các đại học Việt Nam phần nhiều tăng lên bên cạnh một số trường vẫn trụ vững. Cụ thể là năm 2022, Trường ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Hà Nội cùng xếp ở vị trí 601 - 800, nay tăng hạng lên vị trí 401 - 600 năm 2023. Trường ĐH FPT năm 2022 ở vị trí 801 - 1.000 tăng lên vị trí 601 - 800 năm 2023.

Các trường gồm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân giữ nguyên vị trí 601 - 800 năm 2023 và Trường ĐH Phenikaa giữ nguyên vị trí 801 - 1.000 năm 2023.

Có 2 trường đại học của Việt Nam được xếp hạng lần đầu năm nay. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ngay khi lọt vào bảng xếp hạng đã đứng đầu bảng các đại học Việt Nam, vị trí 301-400, còn Trường ĐH Mở TP.HCM xếp cuối bảng, vị trí 1.001+.

Tại khu vực Đông Nam Á:

- Thái Lan có 65 cơ sở giáo dục (tăng 14 cơ sở so với năm 2022), 

- Indonesia có 32 cơ sở giáo dục (tăng 4 cơ sở so với 2022),

- Malaysia có 24 cơ sở giáo dục (tăng 1 cơ sở so với năm 2022), 

- Philippines có 29 cơ sở giáo dục (tăng 14 cơ sở so với năm 2022), 

- Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục (tăng 2 cơ sở so với năm 2022), 

- Campuchia chỉ có 1 cơ sở giáo dục góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Trong Top 10 của bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023 có 4 trường từ Canada, 3 trường từ Úc, 1 trường từ Vương quốc Anh, 1 trường từ Hoa Kỳ, 1 trường từ Malaysia, và 1 trường của Đan Mạch. ĐH Western Sydney (Úc) tiếp tục đứng đầu bảng năm nay.

Cụ thể Top 10 trường đại học thế giới có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững lớn nhất năm 2023 như sau:

1. ĐH Western Sydney, Úc

2. ĐH Manchester, Vương quốc Anh

3. ĐH Queen's University, Canada

4. ĐH Sains Malaysia, Malaysia

5. ĐH Tasmania, Úc

6. ĐH Bang Arizona (Tempe), Hoa Kỳ

=7. ĐH Alberta, Canada

=7. ĐH RMIT, Úc

=9. ĐH Aalborg, Đan Mạch

=9. ĐH Victoria, Canada

=9. ĐH Western, Canada

Có 1.591 cơ sở giáo dục đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng trong THE Impact Rankings 2023, tăng 185 trường so với năm 2022. Vương quốc Anh là quốc gia có nhiều đại diện nhất trong Top 100 với 26 trường, tiếp theo là Úc có 16 trường và Canada có 15 trường.

Số điểm xếp hạng cuối cùng của một cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng là điểm trung bình của điểm SDG 17 - Hợp tác để Hiện thực hóa các Mục tiêu với ba số điểm cao nhất trong 16 SDG còn lại. SDG 17 có trọng số 22% của toàn số điểm, còn 3 SDG cao nhất còn lại mỗi cái có trọng số 26%.

Bảng xếp hạng THE Impact Rankings gồm 17 tiêu chí:

- SDG 1. Xóa nghèo,

- SDG 2. Xóa đói,

- SDG 3. Sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc,

- SDG 4. Giáo dục có chất lượng,

- SDG 5. Bình đẳng giới,

- SDG 6. Nước sạch và vệ sinh môi trường,

- SDG 7. Năng lượng sạch và giá cả hợp lý,

- SDG 8. Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững,

- SDG 9. Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng,

- SDG 10. Giảm bất bình đẳng,

- SDG 11. Thành phố và cộng đồng bền vững,

- SDG 12. Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm,

- SDG 13. Bảo vệ khí hậu,

- SDG 14. Tài nguyên và môi trường nước,

- SDG 15. Tài nguyên và môi trường trên đất liền,

- SDG 16. Hòa bình, công bằng và thể chế vững mạnh,

- SDG 17. Hợp tác vì các mục tiêu phát triển.

Thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), chính là hướng đến một sự đồng lòng của các quốc gia nhằm chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, vì "một thế giới không bỏ ai lại phía sau".

Các Mục tiêu phát triển bền vững đều hết sức thực tế, quan trọng và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các mục tiêu này là những khó khăn, thách thức trên thế giới cần được xử lý và giải quyết một cách nhanh chóng, triệt để.

 

(Nguồn: tuoitre.vn)


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.