Tin tức Tuyển sinh


Từ năm 2017, Sinh viên Cao đẳng học theo chương trình của Bộ Lao động

Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành Lễ bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: Thùy Linh)

 
Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, hai Bộ đã tiến hành Lễ bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
 

Theo đó, hệ thống 201 trường cao đẳng và 303 trường trung cấp chuyên nghiệp cũng như hệ trung cấp chuyên nghiệp đang được đào tạo tại 200 trường cao đẳng và 40 trường đại học sẽ được bàn giao về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Báo cáo tại Lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Hai Bộ dự kiến sẽ ký biên bản bàn giao trước ngày 31/12/2016.
 
Kể từ ngày 1/1/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên).
 
Tại đây, hai Bộ cũng thống nhất xử lý các công việc sau:
 
Giai đoạn chuyển tiếp: Các trường cao đẳng hiện nay đang thuộc hệ thống giáo dục đại học nên mục tiêu, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn cán bộ giảng viên khác biệt rất nhiều so với các trường cao đẳng nghề.
 
Do đó cần có giai đoạn chuyển tiếp để giáo viên, sinh viên yên tâm trước khi triển khai chương trình đào tạo mới theo hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
 
Về tuyển sinh: Bộ GD&ĐT tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2016.
 
Từ năm 2017 các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sẽ tuyển sinh theo quy chế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp;
 
Về đào tạo: Những sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp tục học chương trình cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.
 
Những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp bằng cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp;
 
Về liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: Những học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước nếu có đủ điều kiện theo quy định hiện hành thì được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học nếu có nguyện vọng.
 
Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh chỉ tiêu liên thông của các trường Đại học để có thể tuyển sinh đào tạo liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học cho các đối tượng này.
 
Việc đào tạo liên thông đối với học sinh, sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển từ năm 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.
 
Về xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: Bộ GD&ĐT tiếp tục xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã gửi về Bộ trước ngày 31/10/2016 và đang trong quá trình xử lý.
 
Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: "Bộ GD&ĐT sẽ thống nhất các công việc để bàn giao theo sự phân công của Chính phủ.
 
Bàn giao không có nghĩa là hết trách nhiệm, mà bàn giao ở đây để có sự thống nhất trong quản lý Nhà nước, còn trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng.
 
Riêng đối với các cán bộ, công chức của Vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ trưởng khẳng định: Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành các thủ tục chuyển công tác cho các đồng chí sang Tổng Cục dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) nếu các đồng chí có nguyện vọng.
 
Trong trường các đồng chí vẫn có nguyện vọng ở lại công tác tại cơ quan Bộ GD&ĐT, Bộ cũng hoan nghênh và sẽ sắp xếp công việc hợp lý theo sở trường và năng lực của từng cá nhân".
 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đồng thời khẳng định sẽ giao cho Tổng Cục dạy nghề làm các thủ tục tiếp nhận nhân sự từ Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) nếu như các đồng chí có nguyện vọng thuyên chuyển công tác.
 
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, trừ giáo dục nghề nghiệp ngành sư phạm.
 
Theo đó, toàn bộ các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ GD&ĐT trước đây sẽ chuyển về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
 
Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, hiện tại, cả nước có 234 trường cao đẳng bao gồm: 199 trường công lập và 35 trường tư thục, dân lập, bán công với 449.558 sinh viên và 24.260 giảng viên. Trong số này có 33 trường cao đẳng sư phạm.
 
Ngoài ra, còn có 3 trường cao đẳng thuộc các đại học (1 trường thuộc Đại học Thái Nguyên và 2 trường thuộc Đại học Đà Nẵng) và 106 trường đại học, học viện đào tạo hệ cao đẳng với tổng chỉ tiêu là 39.787 chỉ tiêu.
 

Cả nước có 303 trường trung cấp chuyên nghiệp bao gồm: 175 trường công lập và 128 trường ngoài công lập, tổng số học sinh là 315.000 và 18.309 giáo viên.

 
Thùy Linh
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Tu-nam-2017-sinh-vien-cao-dang-hoc-theo-chuong-trinh-moi-cua-Bo-Lao-dong-post172284.gd

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.