Tin tức Tuyển sinh


Sẽ có nhiều phương thức đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Sau 20 ngày Bộ đưa lên mạng Dự thảo Thông tư bổ sung, sửa đổi một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, đã có những ý kiến phản hồi nhằm hoàn thiện dự thảo. Theo thông tin từ các trường, dự thảo phiên bản gần đây nhất từ Bộ cho thấy có một số sửa đổi phù hợp với thực tế.
 
Chẳng hạn, liên quan tới khâu tổ chức xét tuyển, nhiều khả năng những trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển sẽ được linh hoạt trong việc công bố phương thức tiếp nhận đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển.
 
Như vậy, về cơ bản, thí sinh sẽ nộp đăng ký dự thi và phí dự tuyển trực tuyến hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, trường có thể quy định thêm phương thức tiếp nhận đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển phù hợp với điều kiện thực tế của trường nhưng không gây khó khăn, tốn kém cho thí sinh và bức xúc xã hội.
 
Đặc biệt, dự thảo mới nhất quy định nếu xét tuyển theo nhóm trường, mỗi nhóm cần xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu của quy chế mà Bộ ban hành. Được biết, các quy định cụ thể liên quan tới phương thức xét tuyển theo nhóm trường, sau khi thông tư sửa đổi bổ sung quy chế được ban hành, Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể, chi tiết.
 
Về thời hạn thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ ký của chủ tịch hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) cho trường có nguyện vọng học, ban đầu, Bộ để các trường tự đưa ra thời hạn, tuy nhiên nhiều trường đề nghị Bộ đưa ra quy định để các trường thống nhất thực hiện theo mỗi đợt xét tuyển.
 
Quý Hiên
(http://thanhnien.vn/giao-duc/se-co-nhieu-phuong-thuc-dang-ky-xet-tuyen-dh-cd-676176.html)

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.