Tin tức Tuyển sinh


Thi 2 khối nhưng chỉ được đăng ký xét tuyển Nguyện vọng 1 vào 1 trường

Thí sinh chỉ được thay đổi, rút hồ sơ đăng ký xét tuyển ở nguyện vọng 1

 
Không bắt buộc phải điền cả 4 ngành xét tuyển
 
Trong 20 ngày của đợt xét tuyển thí sinh có thể rút hồ sơ để nộp sang trường khác. Vậy em phải làm như thế nào để chuyển đăng ký? Thí sinh phải gửi thư  điện tử hay đến trực tiếp trường ĐH đó để rút hồ sơ? Nếu rút hồ sơ của đợt xét tuyển đợt 1 đổi sang trường khác trong vòng 20 ngày theo quy định thì khi nộp vào trường mới được tính là xét nguyện vọng 1 hay 2?
 
Quy định về cách thức rút hồ sơ để nộp sang trường khác là tùy thuộc vào từng trường, nhưng phần lớn các trường sẽ yêu cầu em đến trường để rút hồ sơ. Các em cũng có thể ủy quyền cho người thân bằng văn bản để rút thay.
 
Sau khi rút hồ sơ, em điền lại nguyện vọng ở Giấy đăng ký xét tuyển và sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi đã rút ra để nộp sang trường khác. Và khi đó, hồ sơ của em ở trường mới vẫn được coi là hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I giống như những hồ sơ đã nộp trước đó.
 
Trong một đợt xét tuyển có bắt buộc phải điền đầy đủ bốn ngành đăng ký xét tuyển hay không? Em chỉ muốn chọn 1-2 ngành được không? Việc xét tuyển thực hiện cụ thể như thế nào?
 
Em không bắt buộc phải điền đủ cả 4 ngành, đặc biệt là không nên đăng ký vào các ngành mà mình không muốn học vì khi đã đăng ký và đỗ vào ngành đó thì em không có quyền ĐKXT ở đợt xét tuyển tiếp theo.
 
Khi em đăng ký nhiều ngành trong một trường, trước hết trường đó sẽ xét ngành thứ nhất của em, nếu em đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành thứ nhất,  nguyện vọng vào các ngành sau sẽ không được xem xét. Nhưng nếu em không trúng tuyển vào ngành thứ nhất, trường sẽ xét đến ngành thứ 2 của em và nếu không trúng tuyển vào ngành thứ 2 trường mới xét đến nguyện vọng vào ngành thứ 3…
 
Như vậy, một mặt em không nên đăng ký những ngành mình không muốn học nhưng nếu đăng ký nhiều nguyện vọng trong một trường thì khả năng trúng tuyển của em tăng lên rất nhiều.
 
Các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn trước rồi thí sinh mới nộp phiếu đăng ký, hay là sau khi thí sinh đăng ký 20 ngày trường mới công bố điểm chuẩn?
 
Trước mỗi đợt xét tuyển, các trường phải công bố điểm xét tuyển (thí sinh chỉ có thể nộp hồ sơ ĐKXT khi có điểm thi không nhỏ hơn điểm xét tuyển). Theo quy định của Bộ GDĐT điểm xét tuyển phải không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định và điểm xét tuyển đợt sau không được thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước.
 
Còn điểm trúng tuyển các trường sẽ xác định căn cứ vào chất lượng và số lượng thí sinh đã đăng ký xét tuyển sau khi kết thúc 20 ngày ĐKDT của đợt xét tuyển.
 
Nguyện vọng 1 được đăng ký 4 ngành trong một trường, vậy 4 ngành đó được xếp theo thứ tự ưu tiên như thế nào?
 
4 ngành được ưu tiên theo thứ tự từ 1 đến 4. Khi nhận được ĐKXT với 4 nguyện vọng của em, nếu điểm thi của em đủ để trúng tuyển cả 4 ngành, em sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng 1. Nếu em không trúng tuyển vào ngành số 1, trường sẽ xét nguyện vọng vào ngành số 2 của em; nguyện vọng vào ngành số 2 của em cũng được xét bình đẳng cùng với các thí sinh đã đăng ký ngành đó là số 1. Và tương tự như vậy đối với ngành số 3, số 4.
 
Thi 2 khối nhưng chỉ được đăng ký xét tuyển NV1 vào 1 trường
 
Nếu em thi 2 khối A và B thì khi em nhận được phiếu điểm em muốn dùng phiếu điểm này để xét tuyển vào đại học 2 khối A và B của 2 trường khác nhau cùng 1 lúc được không ạ?
 
Em đăng ký thi hai khối A, B em sẽ cũng chỉ được nhận 1 Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển đợt I và 3 Giấy chứng nhận kết quả thi cho các đợt xét tuyển bổ sung và trên Giấy chứng nhận kết quả thi sẽ có điểm của tất cả các môn thi của hai khối.
 
Như vậy ngay cả thi hai khối, đối với xét tuyển nguyện vọng I em cũng chỉ có thể đăng ký vào 1 trường. Tuy nhiên với hai khối thi, em có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề của trường đó hơn; cũng như khi rút hồ sơ để chuyển trường, em có nhiều lựa chọn hơn.
 
Thưa thầy cô,vừa qua em đã đọc quy chế thi năm nay, có một số chỗ em chưa được hiểu rõ nên mong các thầy cô giải đáp giúp em, đó là : ở phần nguyện vọng thi sau khi đã biết kết quả thi thì em có thể đăng ký 2 khối cùng một ngành được không? Ví dụ như em cùng đăng ký khối A1 và D1 vào ngành Kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại Thương chẳng hạn?
 
Trong phiếu ĐKXT em phải điền cụ thể ngành em có nguyện vọng vào học (kèm theo mã ngành) và tổ hợp dùng để xét tuyển. Như vậy em có thể đăng ký trong phiếu ĐKXT:
 
- Nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế đối ngoại và dùng khối A1 để xét.
 
- Nguyện vọng 2  vào ngành Kinh tế đối ngoại và dùng khối D1 để xét.
 
Tuy nhiên, trước mỗi đợt xét tuyển các trường phải công bố cách thức xét giữa các tổ hợp, ví dụ các tổ hợp đều xét với điểm trúng tuyển như nhau hoặc tổ hợp này sẽ có điểm trúng tuyển cao hơn tổ hợp kia 0,5 điểm … và như vậy các em sẽ có đủ thông tin để chọn tổ hợp có lợi nhất cho mình mà không phải sử dụng 2 nguyện vọng để chỉ đăng ký vào 1 ngành.
 
Nếu trong đợt xét tuyển NV1, em xét tuyển khối B nhưng không đỗ thì có được rút hồ sơ nộp sang khối A không ạ?
 
Nếu như em có điểm thi của cả hai khối A và B thì trong thời gian đăng ký xét tuyển NV 1, nếu như em cảm thấy có khả năng không đỗ vào trường mà em đã sử dụng kết quả thi khối B để xét tuyển  thì em có quyền rút hồ sơ khỏi trường đó và đăng ký sử dụng điểm thi khối A để xét tuyển vào trường khác.
 
Nếu em trượt trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 thì các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung 2, 3, 4 có được xét tuyển nhiều khối, ngành như nguyện vọng 1 không?
 
Khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, em vẫn được quyền đăng ký xét tuyển tối đa 4 ngành (hoặc nhóm ngành) trong một trường.
 
Tuy nhiên khác với xét tuyển nguyện vọng I, em được phép sử dụng đồng thời cả 3 Giấy chứng nhận kết quả để đăng ký xét tuyển vào tối đa 3 trường khác nhau; trong thời gian đăng ký dự thi của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, em không được rút hồ sơ ĐKDT và em chỉ được rút hồ sơ cuối mỗi đợt xét tuyển khi không trúng tuyển.
 
Nếu em thi 2 khối và muốn đăng ký vào 2 trường khác nhau của 2 khối đó mà chỉ có 1 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ như thế nào?
 
Nếu em có kết quả thi của 2 khối, trước tiên em phải căn cứ vào kết quả thi của mình để chọn một trường mà em thích nhất và phù hợp với kết quả thi để đăng ký NV1.
 
Còn việc em có kết quả thi của 2 khối thì em sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc đăng ký xét tuyển 4 ngành trong một trường hoặc có nhiều cơ hội lựa chọn hơn khi em rút hồ sơ để đăng ký trường khác trong thời gian xét tuyển NV1.
 
Thi ở TP.HCM được xét tuyển ở Hà Nội
 
Nếu em dự định học ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì có được mang điểm thi ở ngoài Hà Nội vào trong Hồ Chí Minh xét tuyển không ạ?
 
Được, em có thể mang giấy báo điểm vào TP.HCM nộp cho trường có nguyện vọng đăng ký xét tuyển, phù hợp với khối thi nếu em có Hộ khẩu nằm trong vùng tuyển của trường đó.
 
Theo quy định, sau khi biết điểm thi rồi mới nộp hồ sơ vào các trường, trường hợp nếu em đỗ vào cả hai trường thì em chọn trường nào cũng được còn kết quả của trường còn lại sẽ hủy đúng không ạ?
 
Đối với xét tuyển nguyện vọng I, em chỉ có thể đăng ký vào 1 trường, như vậy không thể xảy ra trường hợp em trúng tuyển vào cả hai trường đều xét tuyển bằng kết quả thi THPT (chỉ có thể trúng tuyển thêm vào các trường tuyển sinh riêng, xét tuyển bằng kết quả học tập). Còn khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nếu em trượt nguyện vọng I) em được phép đăng ký xét tuyển vào tối đa 3 trường và em có thể trúng tuyển vào cả ba trường.
 
Nguồn Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng – Bộ GD-ĐT
http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/thi-2-khoi-nhung-chi-duoc-dang-ky-xet-tuyen-nv1-vao-1-truong-20150807142729862.htm

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.