Tin tức Tuyển sinh


Sẽ có phần mềm chống đạo văn liên trường

@import url(/css/example.css);

Báo động vi phạm liêm chính học đường
Tại hội nghị, đại diện nhiều trường cho rằng vi phạm liêm chính học thuật hiện nay rất đáng báo động.
Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết có sinh viên còn đặt ra câu hỏi rất thách thức như: “Nếu em không đạo văn nữa thì em được gì?”. Chính những điều đó khiến trường quyết định cần nâng cao nhận thức của sinh viên về vấn đề này trước. Cũng từ đó, trường thành lập Ban Liêm chính học thuật, mua quyền sử dụng phần mềm Turnitin phát hiện sao chép, tập huấn trích nguồn…

Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.