Tin tức Tuyển sinh


Tuyển sinh 2015: Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đặt điểm 'sàn'!

Sắp tới các thí sinh sẽ được các trường ĐH, CĐ mở nhiều đợt xét tuyển căn cứ vào kết quả tốt nghiệp THPT

Sắp tới các thí sinh sẽ được các trường ĐH, CĐ mở nhiều đợt xét tuyển căn cứ vào kết quả tốt nghiệp THPT

 
Nhiều đợt xét tuyển 
 
Theo tin từ ngành GD&ĐT, ngay sau khi có kết quả xét tốt nghiệp THPT và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố, các trường công bố điều kiện xét tuyển vào các ngành của trường. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt xét tuyển kéo dài 25 ngày trong đó 20 ngày đầu tiên dành để tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh; điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước.
 
Ngày bắt đầu đợt xét tuyển đầu tiên là 1/8 hằng năm. Các trường kết thúc việc xét tuyển và báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ vào ngày 31/10 (đối với trường ĐH) và ngày 15/11 (đối với trường CĐ).
 
Đối với nguyện vọng I, các trường xác nhận thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào trường, loại bỏ xác nhận đăng ký nguyện vọng của thí sinh khi thí sinh rút hồ sơ ĐKXT; đối với xét tuyển nguyện vọng bổ sung, các trường sẽ tiếp nhận hồ sơ ĐKXT của thí sinh, trả hồ sơ ĐKXT cho thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ.
 
Các trường sẽ phải cập nhật 3 ngày một lần thông tin ĐKXT của thí sinh trên trang thông tin điện tử của trường (danh sách thí sinh đăng ký và điểm thi xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp); công bố công khai danh sách thí sinh trúng tuyển và đăng kí nhập học của mỗi đợt xét tuyển.
 
Ngưỡng đảm bảo chất lượng 
 
Theo dự thảo, đối với trường sử dụng phương án thi tuyển, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do trường xác định trên cơ sở phân tích kết quả thi trong phạm vi toàn trường của từng môn thi hoặc tổng điểm các môn thi của tổ hợp xét tuyển và báo cáo Bộ GD&ĐT kèm theo giải trình về chất lượng nguồn tuyển trước khi công bố. 
 
Đối với trường sử dụng phương án xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập ở THPT, điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với hệ đại học và 5,5 đối với hệ cao đẳng.
 
Trường ĐH, CĐ đóng tại các tỉnh biên giới, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, trường CĐ cộng đồng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương có thể xét tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh, địa phương này ở mức thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy định tại khoản trên. Những học sinh này phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường quy định.
 
Đối với các ngành năng khiếu thuộc khối ngành văn hóa - nghệ thuật, điểm xét tuyển của các môn văn hóa phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu để hoàn thành chương trình phổ thông và được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ GD&ĐT chấp thuận.
 
Đối với việc xét tuyển của các trường tuyển sinh riêng, hồ sơ đăng kí dự thi, đăng ký xét tuyển do trường quy định phù hợp với phương thức tuyển sinh của trường và thời gian đăng kí thi tuyển, xét tuyển do trường quy định phù hợp với phương thức tổ chức đào tạo tại trường và Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục phổ thông. Thời gian kết thúc tuyển sinh được thực hiện theo quy định.
 
Đặc biệt, các trường sử dụng kết quả của nhiều đợt thi để xét tuyển, cần phân tích và so sánh kết quả thi của các đợt để quy định điểm trúng tuyển cho từng đợt thi.
 
Không nhiều hơn 4 khối thi cho 1 ngành
 
Những trường sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia phải duy trì tổ hợp các môn thi tương ứng với khối thi của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2014 để xét tuyển. 
 
Ngoài ra, các trường có thể lựa chọn thêm các tổ hợp môn thi khác để xét tuyển theo nguyên tắc: sử dụng kết quả của ít nhất 3 môn thi, trong đó có môn Toán hoặc (và) Ngữ văn để xét tuyển; các môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của chuyên ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp môn thi (tương đương 4 khối thi) để xét tuyển cho một ngành. Đối với trường, ngành năng khiếu, sử dụng kết quả thi của ít nhất một môn văn hóa kết hợp với kết quả các môn thi năng khiếu để xét tuyển.
 
Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển. Những trường sử dụng nhiều tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển cho một ngành hoặc nhóm ngành cần dành ít nhất 75% chỉ tiêu của ngành hoặc nhóm ngành đó để xét tuyển theo các tổ hợp môn thi tương ứng với khối thi của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2014. 
 
Theo quy định của dự thảo, căn cứ kết quả thi của thí sinh trên toàn quốc, Bộ GD&ĐT sẽ xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường dựa vào đó lên phương án xét tuyển vào học ĐH, CĐ.
 
Hồ Thu
Nguồn: www.tienphong.vn/giao-duc/tuyen-sinh-2015-bo-gddt-van-dat-diem-san-796044.tpo

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.