English

Thành tích

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân được tính điểm công trình khoa học thêm 3 ngành: Kinh tế, Văn học và Dược học

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 (QĐ số 18/QĐ- HĐGSNN ngày 30.6.2020). Theo đó, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học (ĐH) Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology) của trường ĐH Duy Tân có 3 ngành được đưa vào danh mục tính điểm, gồm Kinh tế, Dược và Văn học. Mỗi ngành được tính mức điểm từ 0 - 0,25.
 
Như vậy, tính đến nay, Tạp chí của Trường Đại học Duy Tân đã có 5 ngành được tính điểm công trình, ngoài 3 ngành kể trên còn có ngành Vật lý (được tính từ 2017) và ngành Sinh học (được tính từ 2019).
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Duy Tân được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in (số 1245/GP-BTTTT) ngày 5 tháng 8 năm 2011, được Cục Thông tin và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN): 1859 - 4905 (năm 2012). 
 
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân được tính điểm công trình khoa học thêm 3 ngành: Kinh tế, Văn học và Dược học
Lễ Công bố Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học & Công nghệ
 
Bài báo được in ở Tạp chí tuân thủ theo những nguyên tắc: không sao chép, có tính phát hiện, có giá trị khoa học, lần đầu tiên công bố,… và được biên tập, xuất bản dựa trên những quy chuẩn khoa học. Trước khi được công bố, các bài báo đều được phản biện khoa học từ một đến nhiều lần bởi người có học hàm, học vị cùng chuyên ngành và có uy tín khoa học. Tác giả của các bài báo là sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài Trường (kể cả nước ngoài), nhiều người cũng đồng thời là tác giả của hàng loạt các công bố quốc tế (trong đó có các công bố trên tạp chí ISI).
 
Hiện nay, Tạp chí đang sử dụng phần mềm ANTIPLG- Truy tìm nguồn gốc văn bản. Phần mềm này có khả năng phát hiện đoạn văn có dấu hiệu sao chép bằng các phương pháp phân tích bút pháp, so khớp văn bản với kho dữ liệu hệ thống và so khớp tài liệu với dữ liệu từ mạng internet với độ chính xác cao. Phần mềm này giúp loại trừ ra khỏi Tạp chí những bài báo có tính sao chép, đạo văn, đảm bảo uy tín học thuật cho từng công bố trên Tạp chí.
 
Lễ Công bố Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học & Công nghệ
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân
 
Tạp chí đang phát hành mỗi năm 6 số. Trong đó 5 số tiếng Việt và 1 số tiếng Anh. Nội dung của Tạp chí đề cập đến nhiều ngành, tập trung vào 3 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Xã hội & Nhân văn.
 
Tính từ số đầu tiên (tháng 11.2011) đến nay (tháng 7.2020), Tạp chí phát hành được 39 số. Mỗi năm, Tạp chí công bố khoảng 100 bài báo trên nhiều lĩnh vực.
 
Tạp chí được trường ĐH Duy Tân đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển. Trường coi nghiên cứu khoa học (cùng với đào tạo) là hai nhiệm vụ trọng tâm. Trường xác định hoạt động nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ cốt lõi của cán bộ, giảng viên và ban hành những quy định khuyến khích việc công bố bài báo nghiên cứu.
 
Đây là động lực để cán bộ, giảng viên trong trường nỗ lực nghiên cứu và công bố bài báo trên các diễn đàn nghiên cứu quốc tế và trong nước (trong đó có Tạp chí của Trường), khiến cho số lượng và chất lượng bài báo được công bố của Trường tăng trưởng liên tục qua từng năm.
 
Việc liên tục được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm công trình ngành là một cơ hội tốt để Tạp chí thu hút nhiều bài báo chất lượng trong và ngoài Trường, qua đó gia tăng nhanh hơn về chất lượng học thuật, tiến tới tham gia vào hệ thống trích dẫn khoa học quốc gia (VCI) và khu vực (ACI).
 
Tìm hiểu thêm về quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 cho 3 ngành Kinh tế, Dược và Văn học tại link:
 
 
(Truyền Thông)