English

Tags: xếp hạng theo lĩnh vực của QS World Ranking

ĐH Duy Tân lần đầu có mặt trong xếp hạng theo lĩnh vực của QS World Ranking

08/04/2022

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) vào ngày 6/4 đã công bố các Bảng Xếp hạng của 51 lĩnh vực thuộc 5 nhóm lĩnh vực của 1.543 cơ sở giáo dục đại học thế giới, với khoảng 14.000 chương trình đào tạo. Đại học (ĐH) Duy Tân (Việt Nam) lần đầu tiên được xếp hạng ở các lĩnh vực:...