English

Tags: xếp hạng quốc tế

Bàn về Xếp hạng Quốc tế của các Đại học Việt Nam qua Công bố Quốc tế

16/08/2019

Mặc dù trên đây đều là những đơn vị nghiên cứu mạnh của Việt Nam,nhưng khi so sánh năng suất công bố 7 tháng đầu năm 2019 với các đại học tốp đầu của các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, các trường/viện của Việt Nam chỉ đứng ở tốp giữa...