English

Tags: xuân Tân Mão

“Chào xuân Tân Mão” với sinh viên Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

10/01/2011

Nhằm kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950-09/01/2011) và chào đón năm mới 2011, tối ngày 09/01/2011 tại hội trường 713 cơ sở Quang Trung, Khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn...