English

Tags: tài năng trẻ

Sinh viên Duy Tân khám phá sân chơi mới: Olympic Vật lý 2012

25/04/2012

Sau 4 ngày tham gia Olympic Vật lý Sinh viên Toàn quốc lần thứ XV - 2012 (từ 20/4/2012 đến 23/4/2012) tại Đại học Tây Nguyên, sinh viên Đại học Duy Tân đã trở về với những...

Thầy trò Đại học Duy Tân Vinh dự là Đại biểu Đại hội Tài năng trẻ VN 2015

24/12/2015

364 tài năng trẻ trong toàn quốc đã hội tụ tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 11-13/12/2015 để tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II năm 2015. Đại hội do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...