English

Tags: tầm nhìn

Triết lý giáo dục tại Đại học Duy Tân - Đà Nẵng

05/08/2011

Trong thời đại ngày nay, tri thức là nguồn tài nguyên căn bản, là đầu tàu chủ yếu tạo nên nền kinh tế tri thức mang tính toàn cầu hóa. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã bị khai thác...

ASEAN Khuyến khích các Tổ chức Xã hội Tăng cường Cộng đồng

16/10/2018

Ngày 15/10, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta, Indonesia, đã diễn ra Diễn đàn lần thứ 2 các tổ chức xã hội liên kết với ASEAN. Đây cũng là dịp trao đổi về kế hoạch làm việc của các tổ chức ASEAN cũng như các mục tiêu và thách thức trong hoạt động của các trung tâm thuộc ASEAN, hướng tới thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025...