English

Tags: tặng quà tết

Đại học Duy Tân tặng quà Tết cho trẻ em vùng cao miền núi

Đại học Duy Tân tặng quà Tết cho trẻ em vùng cao miền núi

14/01/2009

Nhằm giúp đỡ trẻ em và học sinh các huyện vùng cao miền núi Quảng Nam đang gặp rất nhiều khó khăn vì mưa lũ kéo dài, hàng chục ngàn học sinh các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn...