English

Tags: trồng cây

Sinh viên Duy Tân hăng hái chung tay “Tết Trồng cây”

Sinh viên Duy Tân hăng hái chung tay “Tết Trồng cây”

06/01/2014

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay xây dựng nông thôn mới”...