English

Tags: sâm Ngọc Linh

Seminar Giải trình tự gen Sâm và Ứng dụng cho Sâm Việt Nam

Seminar Giải trình tự gen Sâm và Ứng dụng cho Sâm Việt Nam

08/08/2018

Sáng ngày 4/8/2018, Đại học Duy Tân tổ chức buổi seminar về chuyên đề “Giải trình tự gen sâm và ứng dụng cho sâm Việt Nam” tại P.702, cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Đây là đề tài khoa học do GS. Yang Tae-Jin, Giám đốc Trung tâm Di truyền và Công nghệ Sinh học Thực vật, Khoa Khoa học Thực vật...