English

Tags: sở tài nguyên môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Duy Tân

01/07/2009

Sáng ngày 01/07/2009, tại cở sơ sở K7/25 Quang Trung thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổilàm việc giữa đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường với Ban Giám Hiệu trường đại học Duy Tân về công tác...