English

Tags: sơ khảo An toàn Thông tin

Sơ khảo Cuộc thi Quốc gia “SV với An toàn Thông tin” – 2017 tại Đà Nẵng

Sơ khảo Cuộc thi Quốc gia “SV với An toàn Thông tin” – 2017 tại Đà Nẵng

06/11/2017

Giải Nhất đã thuộc về đội ISIT-DTU 1 ; 2 giải Nhì: đội BUFF – DTU2 và ISIT – DTU 3; 2 giải Ba được trao cho đại diện của Đại học Quảng Bình (đội QBU-No.1); và một đại diện Đại học Bách khoa...