English

Tags: sinh viên Mỹ

Sinh viên Mỹ đến thăm Đại học Duy Tân

Sinh viên Mỹ đến thăm Đại học Duy Tân

06/04/2011

Sáng ngày 05/04/2011, hơn 10 sinh viên đến từ bang Vermont - Hoa Kỳ đã có chuyến viếng thăm và giao lưu với sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Duy Tân...