English

Tags: quỹ VinIF

Dự án của Đại học Duy Tân nhận tài trợ của quỹ VinIF

Dự án của Đại học Duy Tân nhận tài trợ của quỹ VinIF

26/10/2020

Vừa qua, dự án “Phát triển các cửa sổ điện hóa thông minh cho ứng dụng trong tiết kiệm năng lượng của tòa nhà và chắn nhiệt trên cửa ô tô” của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học (ĐH) Duy Tân đã nhận được tài trợ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo VinGroup (VinIF). VinIF được Tập đoàn VinGroup thành lập vào năm 2019 với nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Các giảng viên, nhà nghiên cứu của ĐH Duy Tân nhận học bổng của quỹ VinIF

Các giảng viên, nhà nghiên cứu của ĐH Duy Tân nhận học bổng của quỹ VinIF

19/01/2023

Bác sĩ, giảng viên Huỳnh Lê Thái Bão và ThS. Nguyễn Duy Khôi cùng ThS. Nguyễn Huỳnh Kim Ngân (đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng - IFAS của Đại học Duy Tân tại Tp. HCM) vừa nhận được Học bổng làm Tiến sĩ của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup. Năm 2022, VinIF