English

Tags: quan hệ hợp tác ĐH Burapha -Thái Lan

DTU xúc tiến hợp tác với ĐH Burapha -Thái Lan

23/11/2011

Sáng 19/11/2011, thầy Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Quyền Hiệu trưởng Đại học Duy Tân (DTU) và GS. Sompol Pongthai - Hiệu trưởng Đại học Burapha (BUU) đã có buổi gặp mặt...