English

Tags: phần mềm SAKAI

Sinh viên Đại học Duy Tân chuyển sang học toàn bộ online giữa dịch Covid-19

27/03/2020

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có thể gián đoạn quá trình học tập, từ đầu tháng 2, Trường đại học (ĐH) Duy Tân đã triển khai tập huấn giảng dạy trực tuyến qua phần mềm SAKAI, Zoom Meeting cho giảng viên. Theo đó, việc triển khai giảng dạy trực tuyến cho toàn bộ sinh viên từ đầu tháng 3 đến nay đã tạo nhiều thuận lợi và nhanh chóng đi vào nền nếp...