English

Tags: làm việc

DTU làm việc với Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan

24/06/2015

Chiều ngày 29/6/2015 tại P. 706 - K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đại diện Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan...

Đại học Duy Tân làm việc với Đại học Quốc gia Cheng Kung - Đài Loan

28/11/2016

Sáng ngày 23/11/2016, Đại học Duy Tân đã có buổi làm việc với các đại diện của Đại học Quốc gia Cheng Kung (Đài Loan) tại Phòng 702 - Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Cơ hội Làm việc tại Tập đoàn Marriott International cho Sinh viên ngành Du lịch

29/11/2017

Sáng 7/12/2017, Đại diện của tập đoàn Marriott international - Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới đã có buổi gặp gỡ và giới thiệu về chương trình thực tập quản lý Tập đoàn...