English

Tags: kí kết hợp tác

Thêm cơ hội cho kĩ sư ngành Quản lí Dự án

Thêm cơ hội cho kĩ sư ngành Quản lí Dự án

02/03/2012

“Hai bên sẽ bàn bạc thêm để hợp tác đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lí Dự án trong thời gian tới”, đó là khẳng định của Đại học Duy Tân (DTU) và Viện Kĩ thuật & Công nghệ Châu Á (AIT)...

Novotel Da Nang Premier - Cơ hội vàng cho sinh viên Duy Tân

Novotel Da Nang Premier - Cơ hội vàng cho sinh viên Duy Tân

08/10/2012

Sáng ngày 5/10/2012, trong khuôn khổ tìm hiểu đối tác để đi đến thỏa thuận, kí kết hợp tác, đoàn lãnh đạo Novotel Da Nang Premier đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân...

Đại học Duy Tân Kí kết Hợp tác với Đại học Hamlmstad, Thụy Điển

Đại học Duy Tân Kí kết Hợp tác với Đại học Hamlmstad, Thụy Điển

21/03/2018

Sáng ngày 21/3/2018, Đại học Duy Tân đã trực tiếp làm việc và thực hiện ký kết hợp tác với Đại học Halmstad, Thụy Điển. Biên bản ghi nhớ của sự hợp tác gồm 3 nội dung: Trao đổi sinh viên; Trao đổi giảng viên và Chuyển giao công nghệ hiện đại giữa hai trường. Lễ kí kết với sự có mặt của TS. Ulf Ivarsson