English

Tags: ký túc xá

Ấn tượng Đêm nhạc Ký Túc xá

Ấn tượng Đêm nhạc Ký Túc xá

22/03/2014

Hòa mình cùng hàng ngàn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn Tp. Đà Nẵng, sinh viên Đại học Duy Tân đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, trẻ trung...