English

Tags: kỹ năng đọc sách

Tọa đàm “Kỹ năng Đọc sách Hiệu quả”

21/09/2013

Đứng trước thế giới sách bao la với nguồn tri thức rộng lớn, việc biết đọc sách một cách có chọn lọc với những kỹ năng đọc sách hiệu quả sẽ giúp sinh viên có thể trau dồi kiến thức để nâng cao kết quả...