English

Tags: kế hoạch

Họp báo “Tổng kết năm học 2006-2007 và báo cáo kế hoạch năm học 2007-2008 “

27/10/2008

Để chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học 2006 -2007 và phát bằng tốt nghiệp kỹ sư khoá 8 (2002-2007) và Cử nhân khoá 9 (2003-2007), Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân đã tiến hành...