English

Tags: khoa dện- điện tử

Đào tạo Khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật và Môi trường năm 2019

01/06/2019

Với số lượng lớn sinh viên Công nghệ - Kỹ thuật theo học mỗi năm, có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp, Đại học (ĐH) Duy Tân đã thực sự trở thành một trong những trường đại học uy tín nhất về đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn lao động...