English

Tags: học điều dưỡng tại đại học duy tân

Khi Thách thức Trở thành Cơ hội cho Sinh viên Ngành Điều dưỡng

08/04/2018

Trong khối ngành Khoa học Sức khỏe, đào tạo Điều dưỡng đang trở thành tiêu điểm mà Đại học (ĐH) Duy Tân đã có những chuẩn bị chu đáo nhất để đón lứa sinh viên mới năm 2018, những thí sinh có niềm yêu thích đặc biệt cho ngành học này...