English

Tags: hiệu quả

Địa chỉ đào tạo CNTT hiệu quả ở Miền Trung

Địa chỉ đào tạo CNTT hiệu quả ở Miền Trung

06/05/2009

Gần 15 năm kể từ ngày thành lập (11/11/1994), con số tưởng chừng khô khan ấy lại là con số của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, và là sự khẳng định uy tín và trưởng thành, ý chí và khát vọng...

Nhân tài Đất Việt 2017 vinh danh ĐH Duy Tân với Ứng dụng 3D trong Y học

Nhân tài Đất Việt 2017 vinh danh ĐH Duy Tân với Ứng dụng 3D trong Y học

21/11/2017

Nhân tài Đất Việt là giải thưởng hàng đầu về lĩnh vực Công nghệ Thông tin ở Việt Nam và cũng là giải thưởng uy tín trong các lĩnh vực Môi trường, Khoa học Công nghệ, Y dược,...

Tọa đàm Trao đổi Kinh nghiệm và Nâng cao Hiệu quả Học tập cho Sinh viên Luật

Tọa đàm Trao đổi Kinh nghiệm và Nâng cao Hiệu quả Học tập cho Sinh viên Luật

13/12/2021

Sáng ngày 12/12/2021, Khoa Luật thuộc Trường Kinh tế, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên Luật - Thực tiễn tại Khoa Luật, trường Đại học Duy Tân”. Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động bổ ích được Khoa Luật...