English

Tags: giáo trình điện tử

ĐHDT đóng góp vào thư viện giáo trình điện tử của Bộ GD-ĐT

ĐHDT đóng góp vào thư viện giáo trình điện tử của Bộ GD-ĐT

08/04/2009

Hưởng ứng chủ trương xây dựng thư viện giáo trình điện tử của Bộ Giáo Dục, trong những năm gần đây, các giảng viên của Đại học Duy Tân không ngừng học hỏi, nghiên cứu để hoàn thiện...