English

Tags: giải thưởng nghiên cứu

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử cho Giải thưởng danh giá “Newton 2017”

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử cho Giải thưởng danh giá “Newton 2017”

02/11/2017

Dự án nghiên cứu mang tên “Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: ‘Xã hội kết nối’ cho thành phố của tương lai” được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học (ĐH) Queen's Belfast...

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử Giải thưởng Danh giá “Newton 2017”

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử Giải thưởng Danh giá “Newton 2017”

09/11/2017

Dự án nghiên cứu mang tên “Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: ‘Xã hội kết nối’ cho thành phố của tương lai” được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học (ĐH) Queen's Belfast...