English

Tags: giao lưu với sinh viên và giảng viên

Cùng Diễn giả Trần Đăng Khoa đi tìm Bí quyết Thành công

29/11/2011

Sáng ngày 27/11/2011 tại Hội trường 713 cơ sở K7/25 Quang Trung, giảng viên và sinh viên Duy Tân đã có buổi gặp mặt và giao lưu với anh Trần Đăng Khoa diễn giả hàng đầu Việt Nam...