English

Tags: dự án, sinh viên, kinh tế, cộng đồng, cuộc thi, Duy Tân

Mục tiêu Cộng đồng-Tâm điểm trong các Dự án Kinh tế của Sinh viên

14/05/2011

Sinh viên, giảng viên, cùng khách khứa trong những trang phục "business" gọn ghẽ, bên cạnh với các gian hàng được trang trí bởi những bảng tóm tắt sản phẩm trải đầy ra, lẫn trong tiếng ồn...