English

Tags: dự án “Toilet Mini Generator

Go Green 2017:DTU Tiếp tục Vượt qua các Đối thủ mạnh trong Cả nước

27/06/2017

Với dự án “Toilet Mini Generator" - chế tạo hệ thống phát điện mini tận dụng sức nước từ hệ thống cấp nước trong hộ gia đình và urine battery - pin tạo điện từ nước tiểu, 2 sinh viên (SV) Đại học Duy Tân...