English

Tags: danh mục SCOPUS

Tạp chí của Đại học Duy Tân được đưa vào Danh mục SCOPUS

28/05/2021

SCOPUS được xây dựng từ tháng 11.2004, thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Đây là một cơ sở dữ liệu thư mục chứa 57 triệu bản tóm tắt, gần 22.000 danh mục từ hơn 5.000 nhà xuất bản, trong đó hơn 30.000 là các tạp chí đánh giá chuyên ngành trong các lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Y tế, Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn...

Hợp tác quốc tế giúp Tạp chí của ĐH Duy Tân vào danh mục SCOPUS

18/02/2022

Tạp chí Quốc tế Mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh của ĐH Duy Tân đã được Hội đồng Tuyển chọn nội dung và Tư vấn (CSAB) đánh giá thông qua, và được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS. Để có được kết quả này, ĐH Duy Tân đã mất 3 năm từ khi chính thức ra mắt, 7 năm kể từ khi lên ý tưởng và triển khai Tạp chí Quốc tế Mạng công nghiệp và Hệ thống thông minh...