English

Tags: cựu quân nhân

Gặp mặt các cựu quân nhân tại Đại học Duy Tân

27/10/2008

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 18 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2007), sáng ngày 22/12/2007 tại Phòng Họp tầng 10...

Gặp mặt cựu quân nhân nhân ngày 22/12

23/12/2009

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), chiều ngày 2/12/2009, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu quân nhân...

Gặp mặt cựu quân nhân nhân ngày 22/12

23/12/2010

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), chiều ngày 22/12/2010, Công đoàn Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu quân nhân...

Gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

25/12/2012

Sáng ngày 22/12, Trường Đại học Duy Tân tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2012) và 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đến dự có Nhà giáo...

Họp mặt Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam

21/12/2015

Chiều ngày 21/12/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và 26 năm ngày ...