English

Tags: cựu quân nhân

Gặp mặt các cựu quân nhân tại Đại học Duy Tân

Gặp mặt các cựu quân nhân tại Đại học Duy Tân

27/10/2008

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 18 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2007), sáng ngày 22/12/2007 tại Phòng Họp tầng 10...

Gặp mặt cựu quân nhân nhân ngày 22/12

Gặp mặt cựu quân nhân nhân ngày 22/12

23/12/2009

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), chiều ngày 2/12/2009, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu quân nhân...

Gặp mặt cựu quân nhân nhân ngày 22/12

Gặp mặt cựu quân nhân nhân ngày 22/12

23/12/2010

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 21 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), chiều ngày 22/12/2010, Công đoàn Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu quân nhân...

Gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

25/12/2012

Sáng ngày 22/12, Trường Đại học Duy Tân tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2012) và 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đến dự có Nhà giáo...

Họp mặt Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam

Họp mặt Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam

21/12/2015

Chiều ngày 21/12/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và 26 năm ngày ...