English

Tags: cộng đồng nguồn mở

Tiến đến xây dựng Cộng đồng nguồn mở tại Đại học Duy Tân

Tiến đến xây dựng Cộng đồng nguồn mở tại Đại học Duy Tân

01/12/2012

Chiều ngày 29/11/2012, đoàn công tác của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Software Association - viết tắt là VFOSSA) thuộc Hội tin học Việt Nam...