English

Tags: công tác giảng dạy

Triển khai tập huấn giảng dạy thường niên

04/10/2011

Ngày 03/10/2011 chương trình tập huấn giảng dạy thường niên của Đại học Duy Tân đã chính thức diễn ra tại hội trường 713 cơ sở K7/25 Quang Trung. Thầy Lê Công Cơ- chủ tịch...