English

Tags: chọn trường sớm

Chọn trường sớm từ ý kiến của chuyên gia, giảng viên, sinh viên và học sinh

15/08/2020

Tư duy lâu nay của các bậc phụ huynh là mong muốn con em mình được học ở trường có bề dày trong đào tạo bằng phương pháp giảng dạy truyền thống. Học trực tuyến chỉ áp dụng cho các trường hợp ở xa không có khả năng đến trường học tập tập trung. Hình thức online chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam nên việc phụ huynh có những băn khoăn về hiệu quả của hình thức học tập này cũng là điều dễ hiểu...