English

Tags: chương trình 3+1

Đại học Duy Tân và Lộ trình Trở thành Đại học Hàng đầu Việt Nam

Đại học Duy Tân và Lộ trình Trở thành Đại học Hàng đầu Việt Nam

07/07/2012

Ngay từ khi mới thành lập, vấn đề hợp tác quốc tế đã được đưa vào sứ mạng của Đại học Duy Tân và trở thành mục tiêu chiến lược trong suốt quá trình phát triển của trường...

Duy Tân Ký kết Hợp tác 3+1 với Học viện Kỹ thuật Tallaght

Duy Tân Ký kết Hợp tác 3+1 với Học viện Kỹ thuật Tallaght

07/06/2014

Chiều 2/6/2014, tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung - Tp. Đà Nẵng, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ ký kết hợp tác Chương trình Du học 3+1 với Học viện Kỹ thuật Tallaght (Ireland). Đây là hoạt động...