English

Tags: chung kết cuộc thi OSM Hackfest 2023

Ứng dụng Hỗ trợ cứu nạn của SV ĐH Duy Tân đứng nhất cuộc thi OSM Hackfest 2023

Ứng dụng Hỗ trợ cứu nạn của SV ĐH Duy Tân đứng nhất cuộc thi OSM Hackfest 2023

18/08/2023

Tận dụng dữ liệu không gian, công cụ và dịch vụ mở có trong hệ sinh thái OpenStreetMap (OSM) để xây dựng hệ thống giúp đánh dấu và hỗ trợ những nơi bị nạn hoặc người cần giúp đỡ, ứng dụng "Lifeline Assistance" của đội tuyển DTU-DZ gồm 5 sinh viên ngành Công nghệ thông tin đến từ ĐH Duy Tân đã được chọn trao giải Nhất tại Cuộc thi OSM Hackfest 2023. Vòng chung kết của cuộc thi quy tụ 12 đội tuyển là sinh viên...