English

Tags: bóng bàn

Câu lạc bộ Bóng bàn Duy Tân-Một sân chơi lành mạnh

Câu lạc bộ Bóng bàn Duy Tân-Một sân chơi lành mạnh

03/09/2009

Chiều ngày 31/08/2009, Công đoàn trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ bóng bàn. Câu lạc bộ là nơi tập hợp những người yêu thích thể thao, đặc biệt là môn bóng bàn...