English

Tags: bình đẳng giới

Sinh viên Duy Tân với Chiến dịch thúc đẩy Bình đẳng giới

10/12/2012

Sáng ngày 8/12/2012, được sự hỗ trợ của Tổ chức Hòa bình & Phát triển Tây Ban Nha, Hội liên hiệp Phụ nữ Tp. Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Duy Tân tổ chức buổi truyền thông...