English

Tags: bão số 9

Thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại sau bão số 9

Thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại sau bão số 9

19/10/2009

Ngày 15/10/2009, đoàn cứu trợ đồng bào bão lụt Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 9 tại hai xã Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành...