English

Tags: bảo vệ khóa luận

Sinh viên khoa CNTT: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

12/05/2011

Trong 2 ngày 07-08/05/2011 vừa qua, khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên thuộc khóa K13 và K14 tại cơ sở K7/25 Quang Trung...

Thêm 6 Học viên Bảo vệ Thành công Luận văn Thạc sĩ

10/07/2012

Chiều ngày 08/07, 6 học viên đầu tiên của khóa 2 ngành Khoa học Máy tính đã xuất sắc đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại phòng 612 cơ sở K7/25 Quang Trung. Đây là một trong những hoạt...

Sinh viên khoa CNTT Bảo vệ Khóa luận bằng tiếng Anh

27/05/2013

Sáng thứ Bảy, ngày 25/5/2013 Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh dành cho các sinh viên K15 ngành CNTT tại phòng 710, K25/7 Quang Trung. Tham dự Lễ Bảo vệ khoá luận...

Sinh viên Đại học Văn bằng 2 Hệ Chính quy bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp

02/12/2013

Từ ngày 22/11/2013 đến 1/12/2013, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa B17 (2011-2013) tại cơ sở 396 Điện Biên Phủ, Tp. Đà Nẵng. Tham dự các buổi lễ bảo vệ...