English

Tags: bảng Webometrics

3 Đại học Việt Nam tiếp tục giữ vững top đầu trên bảng Webometrics năm 2022

3 Đại học Việt Nam tiếp tục giữ vững top đầu trên bảng Webometrics năm 2022

16/02/2022

Webometrics vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo định kỳ nửa năm. Ngoài 3 trường đại học nằm ở Top đầu vẫn tiếp tục giữ vững vị trí xếp hạng qua các năm, các trường còn lại trong Top 10 vào thời điểm tháng 1-2022 có nhiều thay đổi so với thời điểm tháng 7-2021, với sự có mặt có nhiều đại học khác. Có tổng số 178 trường đại học...