English

Tags: bảng URAP 2019

Đại học Duy Tân xếp thứ 3 trong 8 trường Đại học của Việt Nam trên bảng URAP 2019

Đại học Duy Tân xếp thứ 3 trong 8 trường Đại học của Việt Nam trên bảng URAP 2019

19/12/2019

Ngày 15/12/2019, Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance, viết tắt là URAP) đã chính thức công bố kết quả xếp hạng các đại học hàng đầu thế giới năm 2019-2020. Theo đó, 8 trường đại học của Việt Nam đã được ghi tên trong bảng xếp hạng và Đại học (ĐH) Duy Tân đã tạo ra một bước đột phát mới khi là đại học Tư thục Đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh sách này...