English

Tags: buổi tọa đàm

Mô hình nào cho giáo dục đại học Việt Nam?

12/11/2010

Đó là câu hỏi được đặt ra trong buổi tọa đàm về chủ đề: “Mô hình giáo dục đại học Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI” do trường ĐH Duy Tân tổ chức vào ngày 10/11/2010 vừa qua...