English

Tags: Yecheon Tongmyeong Nongyo Conservation Association

Cùng nhau, Duy Tân đổi mới Du lịch Việt

28/09/2019

Chiều 26.9, Đoàn nghệ thuật Yecheon Tongmyeong Nongyo Conservation Association (Hàn Quốc) với 24 thành viên đã có buổi giao lưu nghệ thuật với Viện Đào tạo và nghiên cứu du lịch - Trường Đại học Duy Tân (DTU). Tham dự có Nhà giáo ưu tú, Anh hùng lao động Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên của viện...

Đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc Biểu diễn và Giao lưu với Sinh viên Duy Tân

30/09/2019

Chiều ngày 26/9/2019, Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật giữa các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Yecheon Tongmyeong Nongyo Conservation Association, Hàn Quốc và sinh viên Đại học Duy Tân đã được tổ chức tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Những vũ điệu truyền thống của người nông dân ở Tongmyeong